Proszę czekać...

Polityka prywatności PUPPI

Szanujemy Twoje dane osobowe! 

I choć zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, to zmiany te nie wpływają na podstawową zasadę: 

Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim! 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), („RODO”) w odniesieniu do przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Igle-figle.pl Michał Kazimierczuk z siedzibą w Sulejówku przy ul. 11-go Listopada 56, zwany dalej Administratorem

2. Pozyskiwanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika (Ciebie) w związku z zapisem do newslettera, realizacją zamówienia lub udziałem w konkursie czy loterii, podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia, otrzymanie newslettera, czy udział w konkursie/loterii przez Użytkownika.

2.2. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane Administratorowi także w związku z rezerwacjami towarów, składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z personelem Sklepu. 

2.3. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera).

2.4. Dane Użytkownika mogą również zostać przekazane Administratorowi przez podmioty trzecie, na prośbę Użytkownika. Dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik chce się zarejestrować w Sklepie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych Kontrahentów, np. Facebook,  Google +, PayPal. W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych Kontrahentów, Użytkownik najpierw zostaje przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie internetowym. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie profilu Użytkownika o dodatkowe dane osobowe. 

2.5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tzw. prawo do "bycia zapomnianym").

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności na potrzeby realizacji złożonego przez niego zamówienia oraz zapewnienia funkcjonalności Sklepu, np. poprzez możliwość zarejestrowania się w Sklepie, a także na potrzeby kontaktu w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika, reklamacje czy zwroty towarów oraz do celów podatkowych i rachunkowych.

3.2. Podawana przy rejestracji dobrowolnie data urodzenia wykorzystywana jest przede wszystkim do celów statystycznych, ale również w celu możliwości wysłania bonu rabatowego z okazji urodzin Użytkownika.

3.3. Pozyskane za pośrednictwem odrębnej zgody dane do celów marketingowych wykorzystywane są przede wszystkim do wysyłania Newslettera z informacjami o nowościach w Sklepie, promocjach, przyznanych rabatach oraz innych informacji związanych z działalnością Sklepu.

3.4. Inne cele.

 • Rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • Prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych naszych sklepów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Zakres przetwarzanych danych.

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy (jeżeli dotyczy),
 • adres zamieszkania,
 • adresy dostawy,
 • numer NIP (jeżeli dotyczy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • historia transakcji,
 • nazwa banku i numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności,
 • podpis,
 • informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku wyrażenia zgody na pliki Cookies),
 • numer IP,
 • historia komunikacji Klienta ze Sklepem,
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł,
 • informacje o źródłach pozyskania danych,
 • reklamacje,
 • opinie Klienta,
 • dodatkowe informacje o Kliencie, które mógł zawrzeć w korespondencji e-mail   ub które mógł podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są rejestrowane),
 • udzielone przez Klienta zgody.

5. Czas przetwarzania danych

5.1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

5.2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

5.3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

5.4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Pliki cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez igle-figle.pl akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z systemu rejestracji użytkownika, utrzymania zawartości koszyka i działania systemu sprzedaży w sklepie internetowym.

Wyłączenie obsługi tych "cookie" może uniemożliwić korzystanie ze sklepu i innych serwisów internetowych.


test